Nėra taiklesnių žodžių  Indijos žavesiui, jos didingumui  ir spalvingumui nusakyti kaip  iškilaus indų poeto Allama Iqbal eilutės:

Didingos Graikijos, Romos ir Egipto civilizacijos išnyko nuo žemės paviršiaus, tačiau unikali Indijos civilizacija tebegyvuoja

 

 Tai šalis, apie kurią didysis filosofas Rabindranatas Tagorė rašė:

Kur mintis yra be baimės ir galva pakelta aukštai,
Kur protas laisvas,
Kur pasaulio siauros namų sienos nedalija į fragmentus,
Kur žodžiai ateina iš tiesos gelmių,
Kur rankos nenuilstamai tiesiasi link tobulybės,
Kur šviesi proto tėkmė nepaklysta bevaisėje negyvoje dykumoje,
Kur mintis vedama pirmyn …