Garbės Konsulas Rajinder Chaudhary JAV Nepriklausomybės dienos minėjime (nuotraukose) su J.E. JAV Ambasadore Lietuvoje p. Deborah A. McCARTHY. Ir kitoje nuotraukoje su J.E. Ministru Pirmininku p. Algirdu Butkevičiumi ir p. Janina Butkevičiene.