Su dideliu džiaugsmu norime pasidalinti Garbės konsulato veiklos 2016-aisiais metais apibendrinimu.

1.     Visos galimos pastangos buvo dedamos sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria studentai iš Indijos lankydamiesi įvairiose institucijose visoje Lietuvoje. Problemos buvo sprendžiamos glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamų aukštųjų mokyklų tarptautinių reikalų skyriais, taip pat vyriausybinėmis organizacijomis, miestų savivaldybėmis visoje Lietuvoje ir diplomatinėmis misijomis Vilniuje. Deja, bet yra situacijų, kuriose 100% sėkmė negali būti garantuota, tokios situacijos ir galimi jų sprendimai buvo paaiškinti susijusiems asmenims bei institucijoms.

2.     Deja, susidūrėme su laabai daug administracinių ir teisinių problemų, susijusių su Indijos studentais bei Indijos piliečiais, gyvenančiais ar besilankančiais Lietuvoje, tačiau visa įmanoma pagalba buvo suteikta, didžiausios pastangos buvo dedamos suteikti ir teisinę pagalbą jos prireikus, o su susijusių valstybinių institucijų pagalba, buvo rasti reikiami sprendimai beveik visose situacijose.

3.     Konsulato pastangomis buvo suorganizuotos du susitikimai Vilniuje ir Kaune su konsuliniais pareigūnas iš Indijos ambasados Lietuvai esančios Varšuvoje, kuriuose vidutiniškai dalyvavo daugiau nei 100 studentų ir Indijos piliečių, gyvenančių Lietuvoje.

4.     Socialiniai ir kultūriniai renginiai vyko daugiausiai Kaune, kur Indijos studentų yra daugiausiai bei yra susidariusi stipri indų bendruomenė. Prie renginių organizavimo prisidėjo ir Kauno Technologijų universiteto Tarptautinių ryšių skyrius. Kituose miestuose tikimės didesnio susidomėjimo šiais metais. Esame įsitikinę, kad Indijos bendruomenė Lietuvoje su augančiu narių skaičiumi stipriau susikibs rankomis šiomis progomis.

5.     Konsulatas taip pat gauna įvairių skundų dėl verslo sutarčių tarp Indijos ir Lietuvos kompanijų ir visa įmanoma pagalba yra suteikiama. Dažniausiai, sandorių klausimuose nebūna paprastų sprendimų, ypač dėl tam tikrų niuansų sutartyse, tačiau dedamos visos įmanomos pastangos iš mūsų pusės šiuos klausimus išspręsti.

6.     Artimai bendradarbiaujame su visomis ministerijomis ir valstybinėmis institucijomis, todėl kiekvieną kartą galime be didelių sunkumų gauti greitus atsakymus į karts nuo karto iškylančias svarbias problemas.

7.     Garbės konsulas dalyvavo ir pagelbėjo ruošiantis daugeliui Indijos valstybinio bei privataus sektorių vizitams.

8.     Tarptautinė Jogos diena buvo paminėta birželio 22 dieną, tačiau Indijos bendruomenės dalyvavimas buvo minimaslus. Tikimės, kad 2017-aisiais dalyvavimas bus daug aktyvesnis.

Yra ir kitų įvairių aspektų, bet užtenka paminėti, kad Konsulatas yra pasiruošęs bei išreiškia norą dalyvauti visose įmanomose situacijose, kad būtų užtikrintas sklandus problemų sprendimas 2017-aisiais metais.

Visų Indijos piliečių, gyvenančių Lietuvoje, dar kartą prašome užsiregistruoti pateiktoje formoje, kad, esant svarbiam poreikiui, galėtume jus susirasti ir suteikti reikiamą pagalbą.

http://www.indianconsulate.lt/index.php/en/assistance-to-t-resident-indians.

Net ir po daugelio priminimų ir prašymų, aktyvaus atsako nesulaukiame.

Jeigu turite konstruktyvių pasiūlymų, maloniai prašome su mumis susisiekti ir į juos bus atitinkamai atsižvelgta, o tikslingiausi bus aptarti su Indijos bendruomene esant artimiausiai galimybei bei imtasi žingsnių juos įgyvendinti.